Psychoterapia
Coaching
Psychiatria

Psychoterapia opiera się na szczególnej rozmowie służącej lepszemu zrozumieniu swoich przeżyć, potrzeb, motywów postępowania. W przeciwieństwie do medycyny, nie oferuje standardowych procedur, oznacza rekonstrukcję indywidualnego świata przeżyć pacjenta związanego z jego osobistą sytuacją i historią. Pozwala rozpoznać i zbadać własny wpływ na pojawiające się  przeciwności. Dostrzeganie swojej odpowiedzialności bywa bolesne, daje jednak możliwość większego wpływu na rzeczywistość i samego siebie. Psychoterapia prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów przede wszystkim pozwala na znalezienie rozwiązania problemów, które stały się przyczyną poszukiwania profesjonalnej pomocy, jednocześnie jednak daje szansę na nabycie umiejętności bardziej konstruktywnego radzenia sobie z codziennym stresem, budowania satysfakcjonujących związków z innymi ludźmi, pełniejszego rozumienia i większej akceptacji samego siebie, co stanowi istotny czynnik warunkujący poczucie zadowolenia z życia.

Coaching to interaktywny proces pozwalający na przyspieszenie tempa rozwoju i polepszenie efektów podejmowanych działań. Dzięki coachingowi Klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich osobistych umiejętności, predyspozycji, potencjału. Proces ten pozwala na wzmocnienie Klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby. 

Coaching jest procesem wspierania pozytywnych zmian oraz rozwoju ludzi.  Osoba identyfikuje swoje cele, ocenia rzeczywistość, znajduje szanse i zasoby, wreszcie opracowuje swój indywidualny plan osiągnięcia celu.

Jeśli odczuwasz nieuzasadniony lub nadmierny lęk, dolegliwości somatyczne, które okazują się nie mieć podłoża fizycznego, masz kłopoty z pamięcią, koncentracją, źle śpisz. Jeśli doświadczasz przewlekłego smutku, zamartwiasz się, czujesz zniechęcenie, brak ochoty do życia, masz myśli samobójcze. Jeśli z trudem radzisz sobie w codziennym życiu, świat i inni wydają Ci się wrogo nastawieni, masz poczucie zagrożenia, warto rozważyć konsultację z lekarzem psychiatrą.