Psychoterapia

Psychoterapia opiera się na szczególnej rozmowie służącej lepszemu zrozumieniu swoich przeżyć, potrzeb, motywów postępowania. W przeciwieństwie do medycyny, nie oferuje standardowych procedur, oznacza rekonstrukcję indywidualnego świata przeżyć pacjenta związanego z jego osobistą sytuacją i historią. Pozwala rozpoznać i zbadać własny wpływ na pojawiające się  przeciwności. Dostrzeganie swojej odpowiedzialności bywa bolesne, daje jednak możliwość większego wpływu na rzeczywistość i samego siebie. Psychoterapia prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów przede wszystkim pozwala na znalezienie rozwiązania problemów, które stały się przyczyną poszukiwania profesjonalnej pomocy, jednocześnie jednak daje szansę na nabycie umiejętności bardziej konstruktywnego radzenia sobie z codziennym stresem, budowania satysfakcjonujących związków z innymi ludźmi, pełniejszego rozumienia i większej akceptacji samego siebie, co stanowi istotny czynnik warunkujący poczucie zadowolenia z życia.