Psychoterapia
Coaching
Psychiatria

Coaching

Nasi specjaliści

Jeśli chcesz zmienić coś w swoim życiu lub potrzebujesz wsparcia w już rozpoczętym procesie zmiany. Jeśli stoisz na rozdrożu, nie wiesz, w którą stronę podążać lub też masz cel ale nie wiesz jak go osiągnąć. Jeśli chcesz poznać i rozwijać siebie, zwiększyć zakres samoświadomości, wzmocnić mocne strony, zasoby, talenty. Zapraszamy do skorzystania z sesji coachingu.

Coaching
Coaching
Coaching

+48 516 457 814 

file-telefon-29.png

Life coaching

U podstaw tego procesu leży przekonanie, że zmiany w jednych obszarach życia Klienta mają pozytywny wpływ na jego funkcjonowanie w innych obszarach. Coaching osobisty stwarza okazję, aby zidentyfikować obszary, w których nawet niewielkie zmiany znacząco wpłyną na polepszenie jakości życia Klienta, pomagając mu osiągnąć pełnię swoich możliwości zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

Zdarza się, że w jakimś obszarze swojego funkcjonowania dostrzegasz blokady utrudniające czy też uniemożliwiające Ci swobodny rozwój. Zauważasz, że nie potrafisz budować satysfakcjonujących związków, osiągnąć sukcesu w życiu zawodowym, odnaleźć się w relacjach z innymi, zrealizować zakładanych celów, u źródła czego leży być może nieumiejętność odmawiania innym, nadmierne skupienie na pracy, nieśmiałość lub przeciwnie wybuchowość.

Jeśli zatem dążysz do samorozwoju, kształtowania swojego życia w sposób, w jaki pragniesz, chcesz odkryć swój potencjał, poszerzyć możliwości, przezwyciężyć ograniczenia, pokonać niekorzystne nawyki, potrafić ustalać własne priorytety i śmiało je realizować zapraszamy do skorzystania z sesji coachingu. 

 

Career coaching

Współczesny rynek pracy rządzi się twardymi prawami konkurencji. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, w której wykształcenie nie stanowi już gwarancji sukcesu i stabilności wymaga się od nas umiejętności ciągłego dostosowywania się do zmian oraz nieustannego rozwoju kompetencji zawodowych. Career coaching to spójny proces budowania wizji, celów, strategii kariery i rozwoju zawodowego w oparciu o indywidualne zasoby i wyjątkowość Klienta.

Korzystając z usług coacha masz szansę zwiększyć swoją konkurencyjność na runku pracy, wypracować zdolność do szybkiego reagowania na zmiany, zredukować czynnik przypadku w swojej karierze, zwiększyć skuteczność podejmowanych przez siebie działań, zyskać zadowolenie i satysfakcję z pracy.

Jeśli potrzebujesz wnieść w swoje życie zawodowe nową energię, spojrzeć na siebie i swoje zawodowe możliwości z nowej perspektywy, przygotować się do zawodowej zmiany. Jeśli przeżywasz dylematy związane z wyborem zawodowej ścieżki, przygotowujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej albo do udziału w Assessment Center, awansowałeś i chcesz się pewniej poczuć na swoim nowym stanowisku. Jeśli czujesz się wypalony, nie masz motywacji, pomysłu na swoją karierę, chcesz wiedzieć więcej na temat swoich mocnych stron i sposobów twórczego wykorzystania pozornych ograniczeń zachęcamy do skorzystania z sesji Career Coaching.

Team coaching

Team coaching – jest procesem ukierunkowanym na wsparcie zespołów i grup pracowników w dokonywaniu zmian w sposób najbardziej zbliżony do ich potrzeb i oczekiwań oraz pomoc w osiąganiu zakładanego poziomu efektywności pracy zespołowej. 

Area coaching

Area coaching – trening ten odbywa się w miejscu pracy Klienta. Wspólnie podejmowane działania służą podwyższeniu kompetencji zawodowych Klienta i jego efektywności poprzez rozwój wybranych obszarów jego działalności zawodowej: umiejętności menadżerskich, wyników sprzedaży, jakość obsługi klienta czy innych.