Psychoterapia
Coaching
Psychiatria

Psychoterapia - nasi specjaliści

Psychoterapia

Rejestracja

+48 516 457 814

file-telefon-29.png

Agata Nowakowska

Agata Nowakowska

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista interwencji kryzysowej. Prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży oraz terapię par, małżeństw i rodzin.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim oraz 4,5 letni kurs przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty Systemowej Terapii Rodzin w Katedrze Psychiatrii CM UJ w Krakowie. Od kilkunastu lat zajmuje się pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną oraz pomocą w ramach interwencji kryzysowej.

Aleksandra Auguścik - Wróbel

Aleksandra Auguścik - Wróbel

Psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży a także psychoterapię par, małżeństw i rodzin. 

Pomocą psychologiczną i psychoterapią zajmuje się od 2001 roku. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim oraz całościowy, podyplomowy kurs psychoterapii organizowany przez ZTR przy CM UJ. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

 

Aneta Neffe

Aneta Neffe

Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, specjalista interwencji kryzysowej. Prowadzi terapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży oraz terapię par.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim oraz 4,5 letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ w Krakowie. Od 16 lat zajmuje się pomocą psychologiczną i psychoterapią, w tym, od lat 10, również pracą w ramach interwencji kryzysowej.

Magdalena Staniek

Magdalena Staniek

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, praktyk pomocy psychologicznej online. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim oraz czteroletnie, specjalistyczne szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Świadczeniem psychoterapii przez Internet zajmuje się od 2011 roku, posiada wpis na Listę Praktyków Pomocy Psychologicznej Online.

Małgorzata Bagińska

Małgorzata Bagińska

Seksuolog, psycholog. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, specjalizuje się w terapii zaburzeń seksualnych.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz seksuologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Pracuje w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich.

Małgorzata Wachowicz

Małgorzata Wachowicz

Psychoterapeutka, filozof. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2011 roku pracuje w Zespole Leczenia Środowiskowego przy Centrum Psychiatrii w Katowicach. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń osobowości i zaburzeń afektywnych.

Rafał Adamowski

Rafał Adamowski

Psycholog, terapeuta uzależnień, coach. Prowadzi terapię indywidualną i podtrzymującą osób dorosłych.

Od 2003 roku zajmuje się pomocą psychologiczną. Ukończył psychologię na UMCS w Lublinie, specjalistyczne kursy w Polskim Towarzystwie Psychologii Behawioralnej oraz Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii. W trakcie procesu certyfikacji jako specjalista terapii uzależnień.