Psychoterapia
Coaching
Psychiatria

Magdalena Staniek

Nasi specjaliści
file-magdalena-staniek-112.jpg

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, praktyk pomocy psychologicznej online. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim oraz czteroletnie, specjalistyczne szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Świadczeniem psychoterapii przez Internet zajmuje się od 2011 roku, posiada wpis na Listę Praktyków Pomocy Psychologicznej Online.

znany lekarz - Magdalena Staniek

Jetsem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz czteroletnie, specjalistyczne szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych zorganizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre. Uczestniczyłam w dodatkowych szkoleniach z zakresu terapii schematu, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej. Od 2011 roku zajmuję się świadczeniem pomocy psychologicznej i psychoterapii przez Internet. W 2011 roku odbyłam staż online w Poradni Telefonicznej dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123 Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz ukończyłam Program Szkoleniowo-Stażowy "3xE" - E-pomoc organizowany przez Stowarzyszenie Intro i uzyskałam wpis na Listę Praktyków Pomocy Psychologicznej Online (http:/intro.org.pl/lista_praktykow_pomocy_psychologicznej_online.php).