Psychoterapia
Coaching
Psychiatria

Rafał Adamowski

Nasi specjaliści
file-niedziela-035-118.jpg

Psycholog, terapeuta uzależnień, coach. Prowadzi terapię indywidualną i podtrzymującą osób dorosłych.

Od 2003 roku zajmuje się pomocą psychologiczną. Ukończył psychologię na UMCS w Lublinie, specjalistyczne kursy w Polskim Towarzystwie Psychologii Behawioralnej oraz Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii. W trakcie procesu certyfikacji jako specjalista terapii uzależnień.

znany lekarz - Rafał Adamowski

Wybierz termin wizyty

Czwartek18 Kwietnia
Piątek19 Kwietnia
Sobota20 Kwietnia
Niedziela21 Kwietnia
Poniedziałek22 Kwietnia
Wtorek23 Kwietnia
Środa24 Kwietnia
Czwartek25 Kwietnia
Piątek26 Kwietnia
Sobota27 Kwietnia
Niedziela28 Kwietnia
Poniedziałek29 Kwietnia
Wtorek30 Kwietnia
Środa1 Maja
Czwartek2 Maja
Piątek3 Maja
Sobota4 Maja
Niedziela5 Maja
Poniedziałek6 Maja
Wtorek7 Maja
Środa8 Maja
Czwartek9 Maja
Piątek10 Maja
Sobota11 Maja
Niedziela12 Maja
Poniedziałek13 Maja
Wtorek14 Maja
Środa15 Maja
Czwartek16 Maja
Piątek17 Maja

Ukończyłem studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach, jak również specjalistyczne kursy w Polskim Towarzystwie Psychologii Behawioralnej w Krakowie, Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie. Aktualnie w procesie certyfikacyjnym jako specjalista terapii uzależnień przy Krajowym Biurze Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.


Od trzynastu lat współpracuję z firmami doradztwa personalnego oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej w obszarze rozwoju osobistego lub/i zawodowego. Zrealizowałem staż w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego „Szansa” w Pławniowicach Pracuję w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz zachowań (hazard, seks, praca, zakupy, nowe technologie).


Celem terapii uzależnień jest poprawa funkcjonowania psychospołecznego osoby oraz wzbudzenie prozdrowotnej postawy w stosunku do siebie i poprawa relacji z innymi. Wzmacniamy motywację do działania oraz do zmiany obecnej sytuacji klienta tak, by miał poczucie kontroli i sprawstwa nad swoim życiem. Pracujemy nad wzrostem poczucia własnej wartości jak rozwiązywać sytuacje problemowe, i skąd czerpać energię w trudnych sytuacjach.


W swojej pracy kieruję się dewizą: „każdy problem ma rozwiązanie, jeżeli problem nie ma rozwiązania, to znaczy, że nie ma problemu”. Klient przychodzi do terapeuty PO-MOC, i tą MOC staram się odkryć w danej osobie.