Psychoterapia
Coaching
Psychiatria

Psychoterapia

Nasi specjaliści

Jeśli przeżywasz niejasny smutek, lęk, czujesz się źle bez wyraźnego powodu. Jeśli masz trudności ze snem, koncentracją, pamięcią. Jeśli trudno Ci cieszyć się dniem codziennym, porozumieć z bliskimi, czujesz brak satysfakcji z realizowanych działań czy też niechęć do podejmowania aktywności. Jeśli poszukujesz sensu życia, chcesz głębiej poznać i rozwijać siebie. Konsultacja ze specjalistą pomoże Ci określić źródło przeżywanych trudności i możliwe sposoby ich przezwyciężenia. Zapraszamy.

Psychoterapia
Psychoterapia
Psychoterapia
Psychoterapia

Rejestracja

+48 516 457 814

file-telefon-29.png

Konsultacje z seksuologiem

Zaburzenia seksualne najczęściej występują u osób, które są w związkach, ale też w dużej mierze u osób samotnych. Dotyczą zarówno sfery fizycznej jak i psychicznej. Do tych doświadczanych w ciele należą dysfunkcje seksualne takie jak zaburzenia reakcji genitalnej (np. zaburzenia erekcji, zaburzenia podniecenia seksualnego u kobiet), zaburzenia orgazmu, przedwczesny wytrysk, a u kobiet też bóle odczuwane w trakcie stosunku lub tuż przed (dyspareunia, pochwica). Z kolei w sferze psychicznej zaburzenia obejmują brak lub utratę potrzeb seksualnych, nadmierny popęd seksualny (hiperseksualność), nałogowe i kompulsywne zachowania seksualne (uzależnienie od zachowań seksoholicznych), zaburzenia identyfikacji płciowej (transseksualizm, transwestytyzm o typie podwójnej roli), zaburzenia preferencji seksualnych.

Poradnictwo seksuologiczne jest procesem pomagania, który polega na określeniu przyczyn doświadczanego problemu, w jakich sytuacjach występuje, jakie mechanizmy go powodują i jak sobie z nim poradzić. W trakcie spotkań jest szansa na poznanie swojej seksualności, określenie potrzeb, preferencji, ale i ograniczeń, które dają poczucie satysfakcji oraz komfortu w życiu seksualnym. Celem terapii seksualnej jest wyeliminowanie doświadczanych trudności w sferze seksualnej, edukacja na temat seksualności, identyfikacja płciowa oraz zaakceptowanie tożsamości seksualnej oraz poprawa relacji partnerskich i przeżywania intymności.

Małgorzata Piotrowska

Małgorzata Piotrowska

Seksuolog, psycholog. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, specjalizuje się w terapii zaburzeń seksualnych.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz seksuologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Pracuje w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich.

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Psychoterapia indywidualna to cykl regularnych spotkań, których celem jest wprowadzenie istotnych zmian w sposobie dotychczasowego funkcjonowania osoby poszukującej pomocy oraz poprawa jakości jej życia. Skierowana jest do osób, które odczuwają psychologiczny dyskomfort związany z nieumiejętnością samodzielnego poradzenia sobie z własnymi trudnościami, problemami lub też zaburzeniami psychicznymi. Przeznaczona jest dla osób, które:
 • przeżywają stany przygnębienia, zmęczenia, cierpią z powodu lęku, depresji, nerwicy, dolegliwości psychosomatycznych, zaburzeń odżywiania, zachowania, snu czy tych związanych ze sferą seksualną,
 • mają trudności w budowaniu bliskich, satysfakcjonujących relacji z innymi, cierpią z powodu poczucia osamotnienia, niezrozumienia,
 • przeżywają życiowe kryzysy, załamania, poszukują wsparcia w okresach żałoby, utraty zdrowia, rozwodu, rozstania czy innych trudnych zmian życiowych,
 • borykają się z utratą sensu życia lub doświadczają innych problemów egzystencjalnych, czują się bezwartościowe, nieatrakcyjne, zagubione, cierpią z powodu niskiej samooceny,
 • chcą odkrywać własny potencjał, poszukują rozwoju osobistego, pogłębienia związków z ludźmi, czy większej świadomości siebie.
W indywidualnym kontakcie z psychoterapeutą możliwe staje się pełniejsze zrozumienie siebie, swoich problemów, uświadomienie mechanizmów uczestniczących w przeżywanych trudnościach, co sprzyja odzyskiwaniu przez klienta poczucia sprawowania kontroli nad własnym życiem, poszerzaniu zakresu wolności osobistej w dokonywanych wyborach.
 
Psychoterapia indywidualna rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi czyli konsultacjami. Ich celem jest wstępne rozpoznanie problemu, określenie odpowiedniej formy pomocy, ustalenie zasad pracy, wyjaśnienie różnego rodzaju wątpliwości dotyczących samego procesu psychoterapii, jej celu, czasu trwania, odpłatności. Z konsultacji można korzystać wielokrotnie. Nie stanowi ona zobowiązania do podjęcia psychoterapii a jedynie ma ułatwić danej osbie decyzję co do zsadności jej podjęcia.
 
Psychoterapia odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego do trzech spotkań w tygodniu, trwających 50 minut. Trudno jest natoimast określić czas trwania psychoterapii, zwykle jej proces trwa od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.

Psychoterapia indywidualna dzieci

Kiedy dziecko zaczyna chorować świat rodzica lega w gruzach. Czasem rodzic to za mało by pomóc swojemu dziecku, jest bowiem dla swojego dziecka wyjątkowy i rządzą nim głównie emocje. Problemy emocjonalne dzieci, czy choroby natury psychicznej wymagają zdystansowania się do nich i umiejętnego wejścia w świat dziecka by móc "na chłodno" podążać za pacjentem i pomagać mu rozumieć jego świat kiedy sam nie potrafi sobie z nim poradzić.

W jakim wieku dziecko może skorzystać z terapii?

Nie ma granicy zarówno dolnej jak i górnej. Z psychoterapii może korzystać każdy. W przypadku małych dzieci nie mogą one same poprosić o pomoc kogoś obcego dlatego ważnym jest by rodzic nie zwlekał z decyzją o kontakcie ze specjalistą. Oczywiście nie każdemu potrzebna jest terapia ale każdy ma do niej prawo i właśnie podczas konsultacji rodzic, dziecko i terapeuta podejmują decyzję co dalej. Jednak terapia to kontakt bardzo osobisty, indywidualny wręcz intymny ważne jest zatem by zagwarantować pacjentowi i terapeucie możliwość pracy w dyskrecji. W przypadku terapii młodszych dzieci konsultacje z rodzicami odbywają się regularnie, w stałej częstotliwości. W przypadku dzieci starszych częstotliwość konsultacji uzależniona jest od podłoża problemu.


Od wielu lat pracuję z dziećmi z różnymi problemami wśród nich są między innymi:

 • zaburzenia zachowania (w tym demoralizacja)
 • depresja
 • zaburzenia żywienia
 • zaburzenia osobowości (anoreksja bulimia)
 • choroby o podłożu psychicznym
 • adopcja

Psychoterapia małych dzieci polega głównie na zabawie. W gabinecie dostępne są zabawki ale dziecko ma również prawo przynosić swoje zabawki czy też wchodzić ze swoimi pomysłami. Terapia dzieci starszych polega na rozmowie i rozumieniu tego co dzieje się z pacjentem.

Psychoterapia indywidualna młodzieży

Dzieciństwo i dorastanie (adolescencja) to trudne i bardzo dynamiczne okresy w życiu człowieka. Dziecko, czy nastolatek zanim stanie się dorosłym doświadcza wielu zmian, którym towarzyszą liczne dylematy, wewnętrzne konflikty, frustracje, niepewność. Nie zawsze osiąganie kolejnych faz rozwojowych przychodzi łatwo. Zdarza się, że młody człowiek i jego rodzina napotyka trudności, z którymi trudno jest poradzić sobie samodzielnie - trudności w szkole, domu, brak satysfakcjonujących relacji z innymi, poczucie osamotnienia, niezrozumienia, zagubienia, utrzymujące się stany głębokiego smutku czy wściekłości nie do opanowania to przykłady sytuacji, w których warto rozważyć kontakt z psychologiem czy psychoterapeutą.
 
Pomoc psychoterapeutyczna kierowana do dzieci i młodzieży opiera się na wspieraniu ich w lepszym rozumieniu swoich uczuć, potrzeb, źródeł swoich zachowań, służy uzyskaniu pozytywnej zmiany w psychicznym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym funkcjonowaniu. Zalecana jest dla młodych ludzi borykających się z uczuciami depresyjnymi, lękiem, nieśmiałością,brakiem motywacji, zachowaniami impulsywnymi i agresywnymi, poczuciem niezadowolenia z siebie, swojego wyglądu, osiągnięć, przeżywających trudności w relacjach z rówieśnikami, rodzicami, doświadczających różnego rodzaju problemów szkolnych, wychowawczych czy innych trudności o podłożu emocjonalnym.

Psychoterapia par i rodzin

Psychoterapia par i rodzin to forma oddziaływania terapeutycznego zmierzającego do rozwiązania trudności we wzajemnych relacjach małżonków, osób pozostających w nieformalnym związku partnerskim czy też członków rodziny. Kluczowym celem tego rodzaju terapii jest pomoc w osiągnięciu lepszego wzajemnego zrozumienia i zaspokojenia potrzeb partnerów,  odnajdywanie i identyfikowanie przyczyn doświadczanych trudności we wspólnym życiu.
Ten rodzaj pomocy adresowany jest w szczególności do par i rodzin:
 • przeżywających trudności we wzajemnej komunikacji,
 • nie potrafiących sprostać wzajemnym oczekiwaniom,
 • rozczarowanych wspólnym pożyciem,
 • próbujących odbudować zaufanie po zdradzie,
 • przeżywających bieżące kryzysy rozwojowe spowodowane na przykłąd współnym zamieszkaniem, urodzeniem dziecka, opuszczeniem domu przez dorosłe dzieci,

Porady i konsultacje psychologiczne

Obejmują jedno do kilku spotkań, w trakcie których dokonywana jest diagnoza przyczyn doświadczanych trudności a klient otrzymuje możliwie pełną informację, jakie działania należałoby podjąć, aby skutecznie poradzić sobie z problemem. Tego rodzaju spotkania mogą stanowić punkt wyjścia do rozpoczęcia procesu psychoterapii.

Psychoterapia online

Psychoterapia online jest nowoczesną i elastyczną formą kontaktu z psychoterapeutą przy użyciu narzędzi komunikacji elektronicznej takich jak E-mail, Telefon, Skype. Przeznaczona jest dla osób, które, z różnych powodów, nie mogą brać udziału w tradycyjnych spotkaniach z terapeutą. Jeśli mieszkasz zagranicą a chciałbyś porozmawiać w języku ojczystym o swoich problemach, jeśli często wyjeżdżasz, masz nienormowany czas pracy, z powodu choroby nie możesz swobodnie opuszczać domu masz szansę uzyskać fachową pomoc bez względu na miejsce, w którym aktualnie się znajdujesz.

W Gabinecie proponujemy sesje psychoterapii indywidualnej oraz małżeńskiej. Korzystając z usług naszych specjalistów możesz uzyskać kompleksową pomoc w szerokim zakresie odczuwanych trudności:

 • Różnego rodzaju zakłócenia w funkcjonowaniu emocjonalnym i psychicznym (zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, osobowości, problemy o charakterze psychosomatycznym, zaburzenia odżywiania)

 • Trudności w relacjach interpersonalnych oraz partnerskich

 • Problemy natury seksualnej

 • Trudności w zakresie funkcjonowania zawodowego

W celu umówienia sesji terapii online możesz skorzystać z opcji „Umów wizytę” i wypełnić formularz rejestracyjny. Dane wymagane w formularzu rejestracyjnym zostały ograniczone do minimum w celu zapewnienia wysokiego poziomu prywatności. Po wypełnieniu formularza zostanie do Ciebie wysłany e-mail potwierdzający dokonanie wstępnej rezerwacji sesji. Ostatnim krokiem jest dokonanie płatności za pomocą tradycyjnego przelewu (prosimy o wybór terminu z uwzględnieniem zaksięgowania wpłaty). Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymasz wiadomość e-mail potwierdzającą rezerwację sesji. Rezerwacji można ponadto dokonać kontaktując się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Magdalena Staniek

Magdalena Staniek

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, praktyk pomocy psychologicznej online. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim oraz czteroletnie, specjalistyczne szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Świadczeniem psychoterapii przez Internet zajmuje się od 2011 roku, posiada wpis na Listę Praktyków Pomocy Psychologicznej Online.

Publikacje

Jak diagnozować uzależnienie od seksu?
08.12.2015

Specjaliści zajmujący się zdrowiem seksualnym często niechętnie posługują się pojęciem "uzależnienia" w odniesieniu do popędu seksualnego. W literaturze przedmiotu częściej znajdziemy takie terminy jak: "erotomania", "nadmierny popęd seksualny", „nimfomania” (u kobiet) i „satyriasis” (u mężczyzn). Wątpliwości w dużym stopniu wynikają z niedostatecznej ilości badań naukowych w tym obszarze oraz czynników socjokulturowych. 

Samobójstwo - sposób na rozwiązanie wszystkich problemów?
01.12.2015

Osoby planujące samobójstwo często opisują śmierć jako stan ukojenia, wybawienia od cierpienia, jakie odczuwają w życiu. Przeważnie nie mają wizji raju czy życia po śmierci. Nie przeraża ich nicość. Czasami mówią wprost, że mogą po prostu przestać istnieć – stan niebytu, braku świadomości jest ideałem, bo "znika cierpienie i nic już nie trzeba robić"

 

Obniżony nastrój czy depresja.
01.09.2015

Czy krótszy dzień, słabsze słońce, brzydka pogoda, mogą być przyczyną obniżenia nastroju i prowadzić do depresji? I tak, i nie. Tak, bo długa jest lista rzeczy, spraw, okoliczności, które postrzegamy jako powody złego samopoczucia. Nie, gdyż uznanie pogody za główną przyczynę złego samopoczucia to często, bardziej lub mniej świadome zaprzeczanie poważniejszym problemom.

Kocham i nienawidzę, czyli jak wygląda uwikłanie w związku.
27.05.2015

Na początku wspólnej drogi każdy wyobraża sobie, że szczęście będzie trwało wiecznie. W końcu wszystkie bajki z dzieciństwa kończą się słowami: "...i żyli razem długo i szczęśliwie". Czy nie takiego stanu rzeczy oczekujemy po tym, jak wypowiemy sakramentalne "tak:? Niestety rzeczywistość prawie nigdy nie jest bajką, a małżeństwo nie jest wiecznie trwającą idyllą. Związek dwojga ludzi to złożony proces. Ewoluuje, zmienia się w czasie. Wiele osób nie chce jednak "poddać się temu procesowi", próbuje na siłę utrzymać początkowe szczęście i nie dopuszcza do żadnego kryzysu.