Psychoterapia

Psychoterapia - leczenie depresji

Nasi specjaliści

Jeśli przeżywasz niejasny smutek, lęk, czujesz się źle bez wyraźnego powodu. Jeśli masz trudności ze snem, koncentracją, pamięcią. Jeśli trudno Ci cieszyć się dniem codziennym, porozumieć z bliskimi, czujesz brak satysfakcji z realizowanych działań czy też niechęć do podejmowania aktywności. Jeśli poszukujesz sensu życia, chcesz głębiej poznać i rozwijać siebie. Konsultacja ze specjalistą pomoże Ci określić źródło przeżywanych trudności i możliwe sposoby ich przezwyciężenia. Zapraszamy.

Psychoterapia
Psychoterapia

Rejestracja

+48 516 457 814

file-telefon-29.png

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Psychoterapia indywidualna to cykl regularnych spotkań, których celem jest wprowadzenie istotnych zmian w sposobie dotychczasowego funkcjonowania osoby poszukującej pomocy oraz poprawa jakości jej życia. Skierowana jest do osób, które odczuwają psychologiczny dyskomfort związany z nieumiejętnością samodzielnego poradzenia sobie z własnymi trudnościami, problemami lub też zaburzeniami psychicznymi. Przeznaczona jest dla osób, które:
 • przeżywają stany przygnębienia, zmęczenia, cierpią z powodu lęku, depresji, nerwicy, dolegliwości psychosomatycznych, zaburzeń odżywiania, zachowania, snu czy tych związanych ze sferą seksualną,
 • mają trudności w budowaniu bliskich, satysfakcjonujących relacji z innymi, cierpią z powodu poczucia osamotnienia, niezrozumienia,
 • przeżywają życiowe kryzysy, załamania, poszukują wsparcia w okresach żałoby, utraty zdrowia, rozwodu, rozstania czy innych trudnych zmian życiowych,
 • borykają się z utratą sensu życia lub doświadczają innych problemów egzystencjalnych, czują się bezwartościowe, nieatrakcyjne, zagubione, cierpią z powodu niskiej samooceny,
 • chcą odkrywać własny potencjał, poszukują rozwoju osobistego, pogłębienia związków z ludźmi, czy większej świadomości siebie.
W indywidualnym kontakcie z psychoterapeutą możliwe staje się pełniejsze zrozumienie siebie, swoich problemów, uświadomienie mechanizmów uczestniczących w przeżywanych trudnościach, co sprzyja odzyskiwaniu przez klienta poczucia sprawowania kontroli nad własnym życiem, poszerzaniu zakresu wolności osobistej w dokonywanych wyborach.
 
Psychoterapia indywidualna rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi czyli konsultacjami. Ich celem jest wstępne rozpoznanie problemu, określenie odpowiedniej formy pomocy, ustalenie zasad pracy, wyjaśnienie różnego rodzaju wątpliwości dotyczących samego procesu psychoterapii, jej celu, czasu trwania, odpłatności. Z konsultacji można korzystać wielokrotnie. Nie stanowi ona zobowiązania do podjęcia psychoterapii a jedynie ma ułatwić danej osbie decyzję co do zsadności jej podjęcia.
 
Psychoterapia odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego do trzech spotkań w tygodniu, trwających 50 minut. Trudno jest natoimast określić czas trwania psychoterapii, zwykle jej proces trwa od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.
Aleksandra Auguścik - Wróbel

Aleksandra Auguścik - Wróbel

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży. 

Pomocą psychologiczną i psychoterapią zajmuje się od 2001 roku. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim, całościowy, podyplomowy kurs psychoterapii organizowany przez ZTR przy CM UJ oraz Studium Psychoterapii Analitycznej. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Psychoterapia indywidualna dzieci

Kiedy dziecko zaczyna chorować świat rodzica lega w gruzach. Czasem rodzic to za mało by pomóc swojemu dziecku, jest bowiem dla swojego dziecka wyjątkowy i rządzą nim głównie emocje. Problemy emocjonalne dzieci, czy choroby natury psychicznej wymagają zdystansowania się do nich i umiejętnego wejścia w świat dziecka by móc "na chłodno" podążać za pacjentem i pomagać mu rozumieć jego świat kiedy sam nie potrafi sobie z nim poradzić.

W jakim wieku dziecko może skorzystać z terapii?

Nie ma granicy zarówno dolnej jak i górnej. Z psychoterapii może korzystać każdy. W przypadku małych dzieci nie mogą one same poprosić o pomoc kogoś obcego dlatego ważnym jest by rodzic nie zwlekał z decyzją o kontakcie ze specjalistą. Oczywiście nie każdemu potrzebna jest terapia ale każdy ma do niej prawo i właśnie podczas konsultacji rodzic, dziecko i terapeuta podejmują decyzję co dalej. Jednak terapia to kontakt bardzo osobisty, indywidualny wręcz intymny ważne jest zatem by zagwarantować pacjentowi i terapeucie możliwość pracy w dyskrecji. W przypadku terapii młodszych dzieci konsultacje z rodzicami odbywają się regularnie, w stałej częstotliwości. W przypadku dzieci starszych częstotliwość konsultacji uzależniona jest od podłoża problemu.


Od wielu lat pracuję z dziećmi z różnymi problemami wśród nich są między innymi:

 • zaburzenia zachowania (w tym demoralizacja)
 • depresja
 • zaburzenia żywienia
 • zaburzenia osobowości (anoreksja bulimia)
 • choroby o podłożu psychicznym
 • adopcja

Psychoterapia małych dzieci polega głównie na zabawie. W gabinecie dostępne są zabawki ale dziecko ma również prawo przynosić swoje zabawki czy też wchodzić ze swoimi pomysłami. Terapia dzieci starszych polega na rozmowie i rozumieniu tego co dzieje się z pacjentem.

Psychoterapia indywidualna młodzieży

Dzieciństwo i dorastanie (adolescencja) to trudne i bardzo dynamiczne okresy w życiu człowieka. Dziecko, czy nastolatek zanim stanie się dorosłym doświadcza wielu zmian, którym towarzyszą liczne dylematy, wewnętrzne konflikty, frustracje, niepewność. Nie zawsze osiąganie kolejnych faz rozwojowych przychodzi łatwo. Zdarza się, że młody człowiek i jego rodzina napotyka trudności, z którymi trudno jest poradzić sobie samodzielnie - trudności w szkole, domu, brak satysfakcjonujących relacji z innymi, poczucie osamotnienia, niezrozumienia, zagubienia, utrzymujące się stany głębokiego smutku czy wściekłości nie do opanowania to przykłady sytuacji, w których warto rozważyć kontakt z psychologiem czy psychoterapeutą.
 
Pomoc psychoterapeutyczna kierowana do dzieci i młodzieży opiera się na wspieraniu ich w lepszym rozumieniu swoich uczuć, potrzeb, źródeł swoich zachowań, służy uzyskaniu pozytywnej zmiany w psychicznym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym funkcjonowaniu. Zalecana jest dla młodych ludzi borykających się z uczuciami depresyjnymi, lękiem, nieśmiałością,brakiem motywacji, zachowaniami impulsywnymi i agresywnymi, poczuciem niezadowolenia z siebie, swojego wyglądu, osiągnięć, przeżywających trudności w relacjach z rówieśnikami, rodzicami, doświadczających różnego rodzaju problemów szkolnych, wychowawczych czy innych trudności o podłożu emocjonalnym.
Aleksandra Auguścik - Wróbel

Aleksandra Auguścik - Wróbel

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży. 

Pomocą psychologiczną i psychoterapią zajmuje się od 2001 roku. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim, całościowy, podyplomowy kurs psychoterapii organizowany przez ZTR przy CM UJ oraz Studium Psychoterapii Analitycznej. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Psychoterapia par i rodzin

Psychoterapia par i rodzin to forma oddziaływania terapeutycznego zmierzającego do rozwiązania trudności we wzajemnych relacjach małżonków, osób pozostających w nieformalnym związku partnerskim czy też członków rodziny. Kluczowym celem tego rodzaju terapii jest pomoc w osiągnięciu lepszego wzajemnego zrozumienia i zaspokojenia potrzeb partnerów,  odnajdywanie i identyfikowanie przyczyn doświadczanych trudności we wspólnym życiu.
Ten rodzaj pomocy adresowany jest w szczególności do par i rodzin:
 • przeżywających trudności we wzajemnej komunikacji,
 • nie potrafiących sprostać wzajmnym oczekiwaniom,
 • rozczarowanych wspólnym pożyciem,
 • próbujących odbudować zaufanie po zdradzie,
 • przeżywających bieżące kryzysy rozwojowe spowodowane na przykłąd współnym zamieszkaniem, urodzeniem dziecka, opuszczeniem domu przez dorosłe dzieci,

Psychoterapia uzależnień

 

Nałogi potrafią zrujnować ludziom życie. Doprowadzić do rozstroju nerwowego, kryzysów emocjonalnych i pogorszenia stanu zdrowia. Psychoterapia uzależnień, jaką proponują pacjentom nasi specjaliści, opiera się na najnowszej wiedzy naukowej i aktualnych metodach leczenia. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego pacjenta można uzyskać najlepsze efekty. Z takiego założenia wychodzimy. Dlatego właśnie Gabinety Psychoterapii traktują teoretyczne założenia jedynie jako punkt wyjścia, koncentrując się na tym, aby dotrzeć do sedna problemów konkretnego człowieka.

Psychoterapia uzależnień a pomoc bliskich

Proces wychodzenia z uzależnienia potrafi być bardzo skomplikowany i wieloetapowy. Pełne powodzenie jest możliwe jedynie przy aktywnej współpracy z osobą uzależnioną, która musi wykazywać chęć i potrzebę zmiany swojej sytuacji. Bardzo istotnym elementem wspierającym terapię jest również pomoc bliskich pacjenta. Jego rodzina powinna dostarczać dodatkowej motywacji i przypominać o tym, co w życiu jest najważniejsze. Nałogi są ściśle związane ze sferą psychiki i na tym odcinku skupiamy swoje działania.

Różne problemy – jedno rozwiązanie

Doświadczeni fachowcy radzą sobie z różnymi postaciami uzależnień. Wśród najczęściej występujących wskazać można nałóg alkoholowy, uzależnienie od hazardu i gier losowych, seksoholizm czy nałóg narkotykowy. Bez względu na to jak trudny jest indywidualny przypadek, zawsze dokładamy starań, aby pacjent mógł liczyć na profesjonalne i kompleksowe leczenie. Psychoterapia uzależnień jest zawsze ukierunkowana na całkowite wyeliminowanie problemu, ponieważ żadne półśrodki nie wchodzą w grę.

Porady i konsultacje psychologiczne

Obejmują jedno do kilku spotkań, w trakcie których dokonywana jest diagnoza przyczyn doświadczanych trudności a klient otrzymuje możliwie pełną informację, jakie działania należałoby podjąć, aby skutecznie poradzić sobie z problemem. Tego rodzaju spotkania mogą stanowić punkt wyjścia do rozpoczęcia procesu psychoterapii.

Aleksandra Auguścik - Wróbel

Aleksandra Auguścik - Wróbel

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży. 

Pomocą psychologiczną i psychoterapią zajmuje się od 2001 roku. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim, całościowy, podyplomowy kurs psychoterapii organizowany przez ZTR przy CM UJ oraz Studium Psychoterapii Analitycznej. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Psychoterapia online

Psychoterapia online jest nowoczesną i elastyczną formą kontaktu z psychoterapeutą przy użyciu narzędzi komunikacji elektronicznej takich jak E-mail, Telefon, Skype. Przeznaczona jest dla osób, które, z różnych powodów, nie mogą brać udziału w tradycyjnych spotkaniach z terapeutą. Jeśli mieszkasz zagranicą a chciałbyś porozmawiać w języku ojczystym o swoich problemach, jeśli często wyjeżdżasz, masz nienormowany czas pracy, z powodu choroby nie możesz swobodnie opuszczać domu masz szansę uzyskać fachową pomoc bez względu na miejsce, w którym aktualnie się znajdujesz.

W Gabinecie proponujemy sesje psychoterapii indywidualnej oraz małżeńskiej. Korzystając z usług naszych specjalistów możesz uzyskać kompleksową pomoc w szerokim zakresie odczuwanych trudności:

 • Różnego rodzaju zakłócenia w funkcjonowaniu emocjonalnym i psychicznym (zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, osobowości, problemy o charakterze psychosomatycznym, zaburzenia odżywiania)

 • Trudności w relacjach interpersonalnych oraz partnerskich

 • Problemy natury seksualnej

 • Trudności w zakresie funkcjonowania zawodowego

W celu umówienia sesji terapii online możesz skorzystać z opcji „Umów wizytę” i wypełnić formularz rejestracyjny. Dane wymagane w formularzu rejestracyjnym zostały ograniczone do minimum w celu zapewnienia wysokiego poziomu prywatności. Po wypełnieniu formularza zostanie do Ciebie wysłany e-mail potwierdzający dokonanie wstępnej rezerwacji sesji. Ostatnim krokiem jest dokonanie płatności za pomocą tradycyjnego przelewu (prosimy o wybór terminu z uwzględnieniem zaksięgowania wpłaty). Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymasz wiadomość e-mail potwierdzającą rezerwację sesji. Rezerwacji można ponadto dokonać kontaktując się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Publikacje

Znany lekarz psychiatra
12.01.2018

Problem w polepszeniu złego samopoczucia  jest taki, że wiele osób uważa, że tak naprawdę nie potrzebuje do tego żadnej pomocy. Takie myślenie jest błędne i dość niebezpieczne, zwłaszcza w chwilach nawarstwiania różnego rodzaju problemów w życiu danej osoby. W momencie, gdy kłopoty zaczynają rzutować na rzeczywistość i sprawiać, że funkcjonowanie w codzienności staje się coraz bardziej męczące, warto poszukać specjalistycznej pomocy. Znany lekarz psychiatra pomoże uporać się z wszelkimi problemami oraz znaleźć rozwiązania, które ułatwią powrót do dawnej formy.

Dobry psycholog online
12.01.2018

Trudności z koncentracją, słabsza pamięć, nieuzasadniona agresja czy ciągły niepokój nie zawsze muszą oznaczać gorszy okres w życiu czy być przejawem cech danej osobowości. W wielu przypadkach są one bowiem symptomami nie radzenia sobie z problemami. Wówczas warto zasięgnąć porady specjalisty. Przy szybkim tempie życia można zrobić to równie dobrze przez Internet. Dobry psycholog online, którego znajdą Państwo na naszej stronie, wskaże źródło problemów i pomoże w znalezieniu racjonalnego rozwiązania.

Rozwiązywanie problemów osobistych
11.01.2018

Praca, szybkie tempo życia, kłopoty finansowe, nałogi czy trudne relacje z rodziną lub znajomymi – to tylko część z szerokiego grona czynników, które mogą niekorzystnie wpływać na samopoczucie. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy z upływem czasu zaczynają one przytłaczać człowieka i uniemożliwiają mu normalne funkcjonowanie w życiu. Wówczas niezbędna jest pomoc specjalisty, który znajdzie źródło złego nastroju, wyjaśni jego przyczyny i ułatwi tym samym rozwiązywanie problemów osobistych.

Leczenie depresji
07.03.2017

Niektórzy z nas lekceważą objawy typowe dla depresji, ale to spory błąd. Dolegliwość ta zalicza się do poważnych schorzeń, a zdaniem pewnych ekspertów można śmiało zaliczyć ją w poczet chorób cywilizacyjnych. Dlatego jest szalenie ważne, aby leczenie depresji rozpoczęło się w odpowiednim momencie i przebiegało wedle ściśle ustalonych założeń terapeutycznych. Proces ten wymaga zaangażowania specjalistycznej wiedzy oraz fachowców z odpowiednim podejściem do każdego z pacjentów. Gabinety Psychoterapii są doskonałym miejscem, aby wejść na drogę poprawy swojego stanu.

Psychoterapia online
07.03.2017

Wśród nowoczesnych form leczenia problemów emocjonalnych, psychoterapia online zajmuje szczególne miejsce. Od kilku lat przeżywa ona intensywny rozkwit na całym świecie, a zdaniem uznanych autorytetów zajmujących się tematem, może być zaskakująco skuteczną formą radzenia sobie z różnymi postaciami zaburzeń. Sprawdza się również doskonale jako sposób na poukładanie sobie myśli, uczuć i emocji, co nie zawsze jest możliwe bez pomocy z zewnątrz. Nasi specjaliści oferują wsparcie także w tym zakresie.

Pomoc seksuologa
07.03.2017

Życie intymne jest ważne dla każdego człowieka, ale jego kształt nie zawsze gwarantuje satysfakcję parom. Seksuolog jest po to, aby wspierać małżeństwa oraz związki nieformalne w znajdowaniu drogi do intymnego szczęścia. Wszelkie problemy związane z ludzką seksualnością nie są obce naszym specjalistom, którzy oferują wszechstronną pomoc nawet w najtrudniejszych przypadkach. Gabinety Psychoterapii realizują sesje dla par lub indywidualne – w zależności od potrzeb, jakie zawsze są określane w odniesieniu do konkretnych przypadków.

Dobry psycholog
07.03.2017

Rola, jaką ma do odegrania dobry psycholog, może być ogromna. Dzięki swojej wiedzy oraz zdobytemu doświadczeniu jest w stanie udzielać szerokiego zakresu pomocy osobom zmagającym się z rozmaitymi formami zaburzeń oraz innych problemów o podłożu emocjonalnym. Różnorodne obszary zainteresowań psychologii sprawiają, że pacjentami gabinetów stają się osoby o bardzo różnych typach osobowości oraz rozpoznanych problemach.

Psychoterapia par
07.03.2017

Kryzysy w związkach nie są czymś nadzwyczajnym. Po prostu się zdarzają, a psychoterapia par może być bardzo skutecznym narzędziem radzenia sobie z nimi. Niestety bywa tak, że ludzie nie są w stanie sami rozwiązać swoich problemów. Chociaż próbują, to ich sytuacja nadal się pogarsza. Skutkiem finalnym może być rozpad związków, które dałoby się uratować, gdyby zdecydowały się na specjalistyczną pomoc. My ją proponujemy i zrobimy wszystko, aby okazała się skuteczna.

Psychoterapia małżeńska
07.03.2017

Pożycie małżeńskie bywa trudne i narażone na kryzysy. Rozmaite przyczyny mogą sprawić, że psychoterapia małżeńska okaże się rozwiązaniem niezbędnym, którego unikanie nie ma sensu. Oczywiście poddać jej mogą się jedynie małżonkowie wykazujący w tym względzie wspólną wolę. Nie można prowadzić jej wobec jednej osoby, aczkolwiek w razie potrzeby sesje indywidualne są praktykowane. Doświadczeni specjaliści będą szukać rozwiązania optymalnego.

Jak diagnozować uzależnienie od seksu?
08.12.2015

Specjaliści zajmujący się zdrowiem seksualnym często niechętnie posługują się pojęciem "uzależnienia" w odniesieniu do popędu seksualnego. W literaturze przedmiotu częściej znajdziemy takie terminy jak: "erotomania", "nadmierny popęd seksualny", „nimfomania” (u kobiet) i „satyriasis” (u mężczyzn). Wątpliwości w dużym stopniu wynikają z niedostatecznej ilości badań naukowych w tym obszarze oraz czynników socjokulturowych. 

Obniżony nastrój czy depresja.
01.09.2015

Czy krótszy dzień, słabsze słońce, brzydka pogoda, mogą być przyczyną obniżenia nastroju i prowadzić do depresji? I tak, i nie. Tak, bo długa jest lista rzeczy, spraw, okoliczności, które postrzegamy jako powody złego samopoczucia. Nie, gdyż uznanie pogody za główną przyczynę złego samopoczucia to często, bardziej lub mniej świadome zaprzeczanie poważniejszym problemom.

Kocham i nienawidzę, czyli jak wygląda uwikłanie w związku.
27.05.2015

Na początku wspólnej drogi każdy wyobraża sobie, że szczęście będzie trwało wiecznie. W końcu wszystkie bajki z dzieciństwa kończą się słowami: "...i żyli razem długo i szczęśliwie". Czy nie takiego stanu rzeczy oczekujemy po tym, jak wypowiemy sakramentalne "tak:? Niestety rzeczywistość prawie nigdy nie jest bajką, a małżeństwo nie jest wiecznie trwającą idyllą. Związek dwojga ludzi to złożony proces. Ewoluuje, zmienia się w czasie. Wiele osób nie chce jednak "poddać się temu procesowi", próbuje na siłę utrzymać początkowe szczęście i nie dopuszcza do żadnego kryzysu.